Privacyverklaring

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een woningcorporatie en dat brengt mee dat wij gegevens van huurders, woningzoekenden en kopers verwerken. OFW neemt jouw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Het privacystatement is gericht op onze huurders, woningzoekenden en kopers maar de werkwijze geldt ook voor persoonsgegevens van medewerkers, stakeholders, ketenpartners etc.

Ga naar het privacystatement